Forretningsbetingelser for KæledyrsKompagniet 2018

 

Hundeland

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på aftaler medllem KæledyrsKompagniet Hundeland og hundeejerne, med mindre andet er skriftlig aftalt.
 

Hvordan foregår det i praksis - privat pasning:

 • Hundenegår sammen 24 timer i døgnet, både hanner og tæver.
 • Hundene vil være periodevis uden opsyn i det omfang jeg er ude at undervise, handle m.v. (primært ingen opsyn om natte).
 • Opstår sygdom vil du eller kontaktperson blive underrettet.
 • Opstår løbetid, skal hunden hvis muligt afhentes eller kan blive for mer betaling og holdes herefter adskilt fra hanhunde.
 • Opholdet er på ejerens egen regning og risiko.
 • Hunden skal medbringe to tæpper som bliver på stedet.
 • Hunden skal medbringe halsbånd og/eller sele og snor.
 • Hunden skal medbringe mad til hele perioden.
 • Godbidder, tyggeben, griseøre og lign. - f.eks. en pose frolich/training bites.
 • En seddel med oplysninger om din dyrlæges navn, adresse, telefonnummer.
 • Uhensigtmæssig adfærd vil stoppe opholdet, og ejeren blive kontaktet for afhentning. (endnu ej praktiseret)
 • Hundene vil blive tjekket igennem flere gange dagligt i det omfang hunde vil lade sig håndtere - KæledyrsKompagniet er ikke ansvarlig for evt. oversete skrammer.
 • Tidspunktet for indlevering og afhentning skal overholdes, ellers pålægges kr. 100,00 i ventetidsgebyr. Ring og informer, hvis du er forsinket!
 • Betaling foregår altid kontant ved indlevering. Beløbet refunderes ikke ved afhentning tidligere end aftalt eller opstået sygdom, løbetid eller anden opholdsforkortende hændelse, når perioden først er påbegyndt. Evt. merudgifter skal betales ved afhentning, uanset hvem der afhenter hunden.
 • Mundkurv. Jeg forbeholder mig ret til at give din hund en blød mundkurv på, hvis det skønnes nødvendigt for at den kan fortsætte opholdet. Er du imod dette, skal hunden afhentes omgående.
 

Hvad skal du huske:

 • Lovpligtig og udvidet ansvarsforsikring skal forevises.
 • Gyldigt vaccinationsbevis skal forevises ved indlevering.
 • Hunden skal være sygdomsfri ved ankomst.
 • Hunden skal være ajour med vaccination, loppe- og ormekur.
 • Dyrlægebesøg betales af ejeren ved afhentning.
 • Medbring hundens eget forder samt godbidder, tyggeben og lign.
 • Oplys om særlig adfærdsmæssige ting der har relevans til opholdet. Mad, forsvar, bryder sig ikke om mænd, børn, kan ikke gå løs og lign.
 • Oplys hvis din hund har helbredsforhold - tåler ikke bestemt type mad, tåler ikke varme og lign.

Vi kan ikke hjæle dig, hvis:

 • Din tæve er i løbetid - først tidligst 3 uger efter endt løbetid
 • Du er ejer af en kamp/muskelhund samt blandinger heraf.

Hvis uheldet er ude:

 • Vær opmærsom på, at dette ikke er en pension, men et alternativt tilbud.
 • Der er ingen erstatningspligt for hundens ejendele under opholdet.
 • Hunden holdes erstatningsansvarlig overfor mine ting og ejendele og evt. skader betales ved afhentning af hunden. (ej praktiseret endnu)

Før opholde påbegyndes:

 • Hunden skal først i et prøveophold før selve opholdet. Dette er for at konstatere at alle har det godt med arrangementet.
 • Hunde der ikke er stort spisende skal medbringe ekstra lækkert foder så de ikke taber sig unødvendigt. Må gerne fordres godt hjemmefra inden aflevering.
 • Hvis ejeren ikke leverer/afhenter hunden, skal fuldmagt fra ejeren mailes til KæledyrsKompagniet før hunden indleveres/afhentes.
 • Kontaktperson skal oplyses i tilfælde af, at der er brug for afhentning/spørgsmål af/om hunden.

Efter opholdet:

 • Din hund vil typisk sove 1-2 dage efter denne herlige oplevelse og det er helt normal.
 • Er hunden smittet med f.eks. lopper, kennelhoste eller andet efter opholdet hæfter KæledyrsKompagniet ikke for behandling af dette.
 • KæledyrsKompagniet hæfter ikke ved medicinsk fejlvurdering af din hund.
 • Det tilrådes at sygeforsikre hunden, når man er aktiv med sin hund.


Hvilke hunde:
For tævehunde gælder:

 • Tæver der er/har været i løbetid kan IKKE indlogeres før tidligst 4 uger efter endt løbetid

Aflevering af hund:

 • Rigtig mange godbidder, tyggeben, griseøre og lign. af alle slags + f.eks. en pose Frolich.
 • En seddel med oplysninger om din dyrlæges navn, adresse og telefonnummer.
 • En seddel med oplysninger om hvor du kan træffes i perioden, eller navn og telefonnummer til kontaktperson her i Danmark.
 • KOPI (ingen originalpapir) af seneste vaccinationsbevis.

Følgende medbringes IKKE:

 • Kurve, hverken bløde, plast eller flet. Jeg har plast kurve.
  Intet legetøj
 • Ingen mad- vandskåle samt ting der ikke kan tåle at blive tisset på/bidt i stykker.

Afhentning af hund
Der aftales fra gang til gang hvornår og hvordan hunden afhentes i følge åbningstider

Mundkurv
Jeg forbeholder mig til enhver tid ret til at give hunden en stor blød mundkurv på - i kortere perioder - hvis det skønnes nødvendigt for at omdirigere en uønsket adfærd. Det være sig; for meget forsvar overfor ting/mad, for irettesættende overfor en eller flere af de andre hunde, eller hvis hunden går "i selvsving" og gør i uhensigtsmæssigt lang tid.

Forsikring
Alle hunde skal være behørigt forsikrede med den lovpligtige hundeansvarsforsikring, og dokumentation for betaling af denne fremvises ved første visitation.

Undersøg med dit forsikringsselskab, hvorvidt den udvidede ansvarsforsikring kræves til din hunds ophold i Hundeland.

Ansvar
Idet hundene går sammen både inde og ude - hvilket er super godt for hundene - kan der fra tid til anden opstå små uoverensstemmelser, hvor hunde i sjældne tilfælde kan komme til skade. Dette er hundeejeren herved gjort opmærksom på, og Hundeland påtager sig intet ansvar for skader sket på hunde i pasning forvoldt af andre hunde i pasning.

Tyveri og andre uforudsigelige hændelser: 

 • Hvis hunden stjæles under opholdet, hæfter (KæledyrsKompagniet) ikke for erstatning af denne.
 • Har vi tilladelse til at tage hunden med til f.eks. hundeleg, træning, udstilling m.v. og der sker hunden noget imens, hæfter ejeren af hunden alene for egen hund.

Sygdom
I Hundeland går hundene sammen hele tiden, og der er ikke særskilte bokse til syge hunde.

Såfremt en hund bliver syg under opholdet i Hundeland, og Hundeland vurdere, at hunden ikke kan være mellem de andre hunde, kontakte Hundeland hundeejeren med henblik på at hunden skal afhentes. Såfremt dette ikke er muligt kontaktes en dyrlæge og hunden sendes til tilsyn. Dette gøres uanset om hunden ikke har en sygeforsikring, og sker for hundeejerens regning.

Hundeland forbeholder sig ret til at kontakte en dyrlæge uden forudgående kontakt med hundeejeren, hvis det skønnes nødvendigt, og det er naturligvis for hundeejerens regning.

Dødsfald
I tilfælde af, at hunden dør under ophold i Hundeland enten på grund af alder eller via et uheld fra udefrakommende handling, er KæledyrsKompagniet på ingen måde ansvarlig for dette dødsfald. KæledyrsKompagniet må foretage sig det som er fornødent i tilfælde af hundens dødsfald, herunder kontakte dyrlæge m.v. således at de øvrige hunde ikke lider overlast på grund af dødsfaldet. Udgifter til dyrlæge m.v. i denne sammenhæng afholdes af hundeejeren.

Betaling
Betaling sker forud ved aflevering af hunden til KæledyrsKompagniet.

Følgeomkostninger til dyrlægeregninger eller andre udgifter betales ved afhentning af hunden.

Ved manglende betaling fremsendes to rykkerskrivelser med kr. 100,- i rykkergebyr pr. stk. Herefter inddrives kravet ved hjælp af advokat.

Værneting
Alle tvister med mellem KæledyrsKompagniet og hundeejeren afgøres ved Retten i Roskilde, som er aftalt værneting.

KæledyrsKompagniet
KæledyrsKompagniet drives og ejes af Gitte Westen Breaum.
Ørsted Hestehave 8
4130 Viby Sjælland

tlf: +45 26 270 272
info@kaeledyrskompagniet.dk